Ochranné přilby

Jak se chránit??

Pro výběr správné ochranné přilby je třeba:
- identifikovat riziko: nárazy při dopadu předmětů nebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana obličeje).

Ochranná přilba má tři funkce:
- protipenetrační funkci - bráněním přímému proniknutí účinně chrání lebku,
- funkci tlumiče nárazů - nárazy absorbuje přilba a vnitřní postroj,
- funkci deflektoru - tvarování přilby umožňuje odchýlit doapdající předmět směrem od temene hlavy.

Každá přilba musí být opatřena vytlačeným nebo natištěným označením: číslo stávající evropské normy, název nebo referenční identifikace výrobce, čtvrtletí a rok výroby, typ přílby a její velikost nebo velikostní rozsah. Pokyny nebo doporučení pro úpravu, sestavení, užívání, čištění, dezinfekci, údržbu a skladování jsou uvedeny v návodu na použití.

Lehké čepice: Nárazové čepice pro průmysl jsou určeny zásadně pro použití v interiéru. Nárazová čepice není určena k ochraně proti účinkům padajících předmětů a za žádných okolností nesmí být použita místo ochranné průmyslové přilby.

VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook